Onteigening

Onteigening

De laatste jaren wordt veel grond aan de landbouw onttrokken. De agrarische bestemming verandert in wonen, bedrijventerreinen, wegen, recreatie, water, spoor en voor een groot deel natuur, bijvoorbeeld de Ecologische Hoofd Structuur.

Iedere eigenaar of pachter van grond kan met de geschetste ontwikkeling geconfronteerd worden. Wat betekent het als uw grond mogelijk een andere bestemming krijgt? Projectontwikkelaars of aankopers van de overheid staan al snel op de stoep om zaken te doen.

Partner in onderhandelen

Wat zijn uw rechten en plichten om wel of juist (nog) niet te verkopen? Wat is de beste aanpak: het bedrijf beëindigen, verplaatsen of voortzetten? Kortom, vele vragen die op u afkomen. Uiteraard is de prijs belangrijk, doch vooral de voorwaarden, zoals de juridische en fiscale consequenties, bepalen hoeveel u netto overhoudt om eventueel te kunnen herinvesteren.

Makelaardij Marten Groothof heeft de kennis en ervaring in huis om een sterke partner te zijn in de onderhandelingen, zodat ik de voorwaarden kan bedingen die aansluiten bij uw situatie en wensen voor de toekomst.

Gecertificeerd makelaar en taxateur