Taxaties

Taxaties

Taxaties op het gebied van agrarisch onroerend goed evenals de daaraan verbonden productierechten zijn denkbaar in vele vormen. De waardebepaling is één van de meest essentiële onderdelen van het makelaarsvak. Een betrouwbare en waardevolle taxatie kan alleen uitgevoerd worden door iemand die volledig is ingevoerd in het speelveld van de invloedssfeer op de prijsvorming van de betreffende zaken.

Waardebepalingen kunnen door Agrarische Makelaardij Marten Groothof worden verricht bij:

 • bedrijfsovernames
 • pachtzaken
 • bedrijfsbeëindiging (van bedrijf naar privé)
 • waardebepaling ten dienste van de successieaangifte (bij overlijden van één van de exploitanten)
 • ondersteuning verkoopbeslissing
 • overzetting naar andere rechtsvorm (bijv. van eenmanszaak naar B.V. of maatschap)
 • fiscale aangelegenheden
 • financieringsaangelegenheden
 • Als duidelijk is waarom u een taxatie nodig heeft wordt met u een afspraak gemaakt op het object te kunnen taxeren.

Tijdens de opname wordt o.a. gelet op:

 • ligging en omgeving
 • bestemming en vergunning
 • de staat van onderhoud
 • inhoud en oppervlakte
 • functionele indeling
 • constructie en materiaalgebruik
 • isolatievoorzieningen
 • rechten en verplichtingen (b.v. erfpacht of recht van overpad)
 • Daarnaast wordt rekening gehouden met o.a. de marktsituatie, bestemmingsplan en kadastrale registratie.

Ervaring telt

Met mijn jarenlange ervaring ken ik de regelgeving en marktontwikkelingen in mijn regio en in de sector. Het waarderen van onroerende zaken, eenzijdige taxaties als minnelijke waarderingen op verzoek van de accountant maken deel uit van zijn dagelijks werk. Daarnaast sta ik ingeschreven als Register Taxateur bij het NRVT. De periodieke hercertificering bij de Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs en de educatieverplichtingen bij de VBO zien er op toe dat de kennis op hoog niveau blijft. Ook ben ik lid van een taxatie expertise club “Agritaxateurs Plus”. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact met mij op.

Gecertificeerd makelaar en taxateur