Overdrachtsbelasting

Waarvoor geldt het tarief van 2% (overdrachtsbelasting)?

Verkrijgt u een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen? En komt u niet in aanmerking voor de startersvrijstelling? Dan is de overdrachtsbelasting 2%.

Verkrijgen betekent in de meeste gevallen dat u de woning koopt, maar dat hoeft niet. Het kan ook gaan om het krijgen van (een aandeel in) een eigendom als gevolg van bijvoorbeeld erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik of appartementsrecht.

Onder woningen verstaan wij onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. Hierbij horen ook aanhorigheden.

Op (te verbouwen) bedrijfsgebouwen en -ruimtes, afzonderlijke garageboxen en grond bestemd voor woningbouw is het 2%-tarief niet van toepassing. Ook als u een woning koopt die na de koop gesloopt wordt, is het 2%-tarief of de startersvrijstelling mogelijk niet van toepassing, maar geldt het tarief van 10,4 %.

Voor woningen waar u niet zelf voor langere tijd in gaat wonen, zoals een vakantiewoning, betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting.

Voorwaarden laag tarief van 2%

Het lage tarief van 2% geldt voor de woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen. U moet dit verklaren bij het passeren van de notariële leveringsakte van de woning. Daarvoor vult u de Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief in. De verklaring kan ook al zijn opgenomen in de notariële akte die u ondertekent.

Waarvoor geldt het tarief van 10,4% (overdrachtsbelasting)?

Het tarief van 10,4% geldt voor onroerende zaken zoals:

 • aanhorigheden die niet gelijk met een woning worden gekocht
  Bijvoorbeeld: een tuin, garage of schuur.
 • recreatiewoningen en 2e woningen
  Hieronder valt ook een chalet of stacaravan die u koopt op een vakantiepark en waarbij u de grond bijvoorbeeld huurt of pacht. Er is dan sprake van ‘economisch eigendom’.
 • de woning van de ouders die de kinderen kopen en waarin de ouders blijven wonen
 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten
 • grond die bestemd is voor woningbouw
 • percelen onbebouwde grond
 • een gekochte steiger en het water bij een woonark
 • hotels en pensions
 • kerkgebouwen
 • een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als verpleeginstelling, verzorginstelling of ziekenhuis
 • internaten
 • de verkrijging van de economische eigendom

Gecertificeerd makelaar en taxateur