Natuurbeschermingswet vergunning

Natuurbeschermingswet vergunning

De Natuurbeschermingswet en bijbehorende vergunning is 1 van de meest besproken onderwerpen de afgelopen tijd. Wekelijks heb ik gesprekken met veehouders over dit onderwerp. Vaak gefrustreerd door de steeds veranderende regels en de stroperige afhandeling door het bevoegde gezag, de provincie.

Tot voor kort was lang niet iedereen op de hoogte van het feit dat je naast een milieuvergunning of een melding activiteiten besluit van de Gemeente een extra Natuurbeschermingswetvergunning nodig had van de Provincie. Inmiddels is wel duidelijk dat elk veehouderijbedrijf een NB-wetvergunning nodig heeft. Als de Provincie het niet vraagt dan is het zeker wel de bank die eist dat er een goede vergunning is voordat er wordt gefinancierd. Ook bij taxatie opdrachten houd ik rekening met deze vergunning.

Als u de laatste jaren uw bedrijf niet heeft uitgebreid dan zal het verlenen van een NB-wetvergunning waarschijnlijk niet zoveel problemen met zich mee brengen. Veel bedrijven hebben de laatste jaren echter wel uitgebreid, zonder rekening te houden met een NB-wetvergunning.

In veel gevallen moet de bestaande vergunning alsnog worden gecorrigeerd door aankoop van ammoniakrechten. Ook als u de komende jaren verder wil uitbreiden is het waarschijnlijk verstandig om rechten aan te kopen. Het is maar zeer de vraag of het verplaatsen van ammoniak nog wel mogelijk is. Zoals het er nu naar uitziet zal in de nieuwe wetgeving (PAS) geen ruimte zijn voor verplaatsing van ammoniak. Waarschijnlijk wordt het dan lastiger om uw bestaande vergunning verder uit te breiden. Ammoniak zal voor de veehouderij in de toekomst steeds belangrijker worden en bepaald in zeer hoge mate de waarde van uw bedrijf.

Aankoop van ammoniakrechten pakt het beste uit als u deze kunt kopen in de directe omgeving van uw eigen bedrijf. Naarmate de afstand tot uw bedrijf groter is, wordt het vaak lastiger om de ammoniak volledig te benutten. Samen met uw eigen milieu specialist kunt u beoordelen of de aankoop van ammoniak voor uw bedrijf van belang is.

Gecertificeerd makelaar en taxateur