Werkwijze

Mijn werkwijze

Als Makelaardij Marten Groothof behartig ik als gespecialiseerd en onafhankelijk agrarische makelaar graag uw belangen. Mijn werkgebied is Friesland, Noord Drenthe en West Groningen, waarbij ik, met mijn kennis van dit gebied en de regionale markt voor agrarisch onroerend goed en productierechten, een uitgesproken partner voor u kan zijn.

Mijn werkwijze kan in verschillende stappen uiteen worden gezet:

Kennismaking

Indien u besluit tot verkoop van uw agrarisch onroerend goed en/of productierechten, ben ik graag bereid bij u langs te komen voor een vrijblijvend gesprek. Ik ken de regionale markt en beschik over actuele informatie die voor de verkoop voor u van belang is. Ook neem ik uitgebreid met u de voorwaarden en werkwijze door. Spreekt dit u aan, dan wordt er door beide partijen een overeenkomst tot bemiddeling getekend.

Inventarisatie en waardebepaling

Ik neem nauwkeurig uw onroerend goed op en inventariseer de gegevens die van belang zijn bij een eventuele verkoop (o.a. vragen we gegevens op bij het kadaster en de gemeente inzake bestemming, milieuvergunning, provinciale omgevingsplan, natuurontwikkelingsplannen, eventuele beperkingen, toekomstmogelijkheden en ontwikkelingen in het gebied etc.). Dit is noodzakelijk om de verkoopwaarde vast te stellen, maar ook om de vragen van geïnteresseerden te kunnen beantwoorden.

Op basis van alle verzamelde informatie stel ik in overleg met u een vraagprijs vast. Hierbij staat voorop dat we een prijs bepalen waarmee voor u de hoogste opbrengst wordt gerealiseerd.

Fiscale consequenties

Om een goed inzicht te verkrijgen in de fiscale gevolgen van de verkoop, wordt in veel gevallen in samenspraak met uw accountant een overzicht gemaakt betreffende de te betalen belasting na verkoop van uw bedrijf of productierechten. Aangezien uw accountant uw bedrijf veel beter kent dan ik, en hij specialist is op het gebied van fiscale zaken etc., ga ik ook vaak met hem in overleg om de juiste verkoop strategie te bepalen. Ook overleg ik met u en uw accountant welke stappen we op welk moment zullen nemen om zo tot het beste verkoop resultaat te komen.

Verkoopplan

In samenspraak met u stel ik een verkoopplan op. Hierbij komt o.a. ter sprake hoe potentiële kopers benaderd kunnen worden, in welke bladen zal worden geadverteerd, de verkoopvoorwaarden worden doorgesproken etc.

Verkoopactiviteiten

Agrarische Makelaardij Marten Groothof brengt uw onroerend goed en/of productierechten op diverse manieren onder de aandacht van potentiële kopers in het hele land met behulp van:

  • Verkoopbrochure met uitgebreide tekst, foto’s en kaartmateriaal
  • Advertenties in landelijke en/of regionale agrarische vakbladen
  • Eventueel de plaatsing van ‘te koop’ borden (in overleg)
  • Via de website: www.martengroothof.nl, www.VBO.nl, www.grond-markt.nl, Funda en eventueel via email.
  • Zoekers gericht te attenderen op en te informeren over ons aanbod.
  • Het informeren van overige zakelijke contacten en makelaars in heel Nederland. Door de jaren heen heb ik een netwerk van relaties opgebouwd door heel Nederland. Via deze contacten worden veel boerderijen verkocht.

Bezichtigingen

ls er een gegadigde die uw boerderij wil bezichtigen, dan maak ik in overleg met u een afspraak. Ik zal zorg dragen voor de rondleiding, vaak in samenspraak met u als opdrachtgever.

Onderhandeling

Ik vertegenwoordig u tijdens de onderhandeling over de verkoop van uw onroerend goed. Indien iemand een bod doet op uw registergoed, dan geef ik dit uiteraard aan u door met een persoonlijk advies. U bepaalt zelf wanneer u akkoord gaat met de geboden prijs voor uw object. Ik adviseer u en attendeer u op mogelijke overige opties en bijkomende voorwaarden. Ik verzorg de onderhandelingen waarbij alles is gericht op een voor u zo gunstig mogelijk resultaat.

Afwikkeling

Komt het tot een akkoord, dan stel ik de koopovereenkomst op die mondeling met u en met de koper wordt doorgenomen. Zowel u als de koper krijgt een concept ter beoordeling opgestuurd. Indien beide partijen met de inhoud van de koopovereenkomst akkoord gaan, wordt deze ondertekend.

Vervolgens stuur ik de koopakte naar de notaris zodat hij de eigendomsoverdracht kan voorbereiden. Partijen krijgen een concept van de akte van levering thuis gestuurd. Hierbij zal ik zorgdragen voor controle van de tekst en controle op de verwoording van alle gemaakte afspraken. Vanzelfsprekend zal ik bij de notariële overdracht aanwezig zijn.

Met deze werkwijze begeleid ik u succesvol met de verkoop van uw onroerend goed.

Meer informatie?

Wilt u nadere informatie of stelt u prijs op een vrijblijvend gesprek? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Gecertificeerd makelaar en taxateur