Gorredijk, De Leijen 89 (verkocht)

Omschrijving
In het buitengebied van Gorredijk staat op een mooie locatie deze karakteristieke boerderij uit 1907. De gebouwen bestaan o.a. uit een specifieke koprompboerderij, paardenstal, binnen manege, werktuigenberging en overige aanhorigheden. Het betreft hier de (voormalige) paardenhouderij van wijlen Bob Hofstee die een bekende Friese fokker was van o.a. de invloedrijke hengst Mark 232.

Er is naast het agrarisch erf (ca 8.000 m2) circa 9,12 hectare grond in eigendom waarvan 0.92.75 hectare aan de overkant van de weg ligt.

Omgeving
Het bedrijf ligt in het buitengebied ten Westen van Gorredijk. In Gorredijk zijn alle voorzieningen uitgebreid aanwezig. Heerenveen ligt op 10 autominuten afstand. De buren aan beide zijden betreffen agrarische bedrijven.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer bijz. Oppervlakte

Gorredijk G 136 0.92.75
Gorredijk G 384 OR 0.68.25
Gorredijk G 707 4.15.05
Gorredijk G 709 OR 4.17.10

Totaal eigendom 9.93.15

Indeling

Woongedeelte
De ruim en nette opgezette woongedeelte is van origine gebouwd in 1907 en in de loop der jaren deels gemoderniseerd en deels nog in originele staat. De woning is opgetrokken uit steens muren die van binnenuit grotendeels zijn geïsoleerd. De vloeren zijn deels van hout en deels van beton. De hout beschoten kap is bedekt met pannen. De woning heeft een gebruiksoppervlakte van circa 150 m2 en een inhoud van circa 500 m3. De indeling is als volgt:

Begane grond
Hal, woonkeuken (circa 17 m2), woonkamer (circa 18,5 m2), zondagse kamer (circa 23 m2), kantoor (circa 11,5 m2), een slaapkamer (ca 17 m2), kelder, badkamer (circa 6,75 m2), toilet en bijkeuken met toegang naar het bedrijfsgedeelte.

Bovenverdieping
Ruime overloop met 2 originele slaapkamers en een nieuwe moderne slaapkamer van (ca 21 m2) en een ruime berging.

De woonkeuken ( ca 2006), de badkamer en de slaapkamer (beide circa 2010) beneden zijn vernieuwd, gemoderniseerd en geisoleerd, waarbij de keuken en badkamer vloerverwarming hebben. De centrale verwarming betreft een HR-combi uit 2006. Ook is er een gaskachel aanwezig. De woning heeft beneden grotendeels dubbele beglazing. Kozijnen zijn van hout. De woning is aangesloten op de gemeentelijke riolering. TV kan worden gekeken via de recent aangelegen glasvezel.

Bedrijfsgebouwen

Traditionele bedrijfsgedeelte
Deze ruime nette schuur is opgetrokken uit steens muren en houten gebinten. De schuur wordt gebruikt als garage, berging en er zijn een 9-tal paardenboxen gesitueerd. Het dak is deels vernieuwd en gerenoveerd waarbij het grotendeels is bedekt met dakpanplaten. Het achtereind is bedekt met pannen en riet onderschoten. Het bedrijfsgedeelte is grotendeels voorzien van een vlakke verharde vloer waarbij de vloeroppervlakte circa 400 m2 is. De zolders zijn omhoog gebracht om zodoende meer ruimte voor de paardenboxen te creëren.

Paardenstal
Deze voormalige ligboxenstal is gebouwd in 1974. De stal meet circa 36 bij 21 meter (circa 760 m2) en is opgebouwd grotendeels uit halfsteensmuren (deels spouw) en wordt gedragen door gelijmde houten spanten. Op het dak liggen asbest vrije golfplaten. In 1992 is de stal omgebouwd tot paardenstal met circa 30 paardenboxen, toilet, kantine en wasruimte. Er is een eigen geiser (Vaillant) en ook de meterkast met slimme meter is hier gesitueerd. De hoogte van de nok van de stal is circa 4,7 meter en de goothoogte is circa 2 meter. Op de roosters liggen rubberen matten met daarop de paardenboxen. De meeste roosters zijn de afgelopen vervangen. De mestput is samen met een naastliggende put deels nog in functie. Echter de meeste inhoud betreft regenwater om tegendruk te geven aan de putmuren. De capaciteit van de putten bedraagt circa 1.000 m3.

Binnen manege
De binnen manege is gebouwd in 1998 en meet circa 20 x 40 meter. De manege is opgetrokken uit stalen spanten en omkleed met damwand wat onder met hout is verstevigd. Op het dak liggen asbestvrije golfplaten. De bodem is van zand. De nokhoogte van de rijhal is circa 7 meter en de goothoogte is circa 4 meter.

Werktuigenberging
Er is een machinebergingen uit 1992 aanwezig van circa 15 x 8 meter welke is opgetrokken uit houten spanten en omkleed met damwand. Op het dak liggen asbest vrije golfplaten. De vloer bestaat uit bestrating. De nokhoogte is circa 4 meter en de inrijhoogte bedraagt circa 3 meter.

Voormalige bioloods
Deze loods is circa 4 x 8 meter groot en is opgetrokken uit houten spanten en omkleed met een betonwanden muur. Op het dak liggen asbest vrije golfplaten. De vloer bestaat uit beton De nokhoogte is circa 3,5 meter en de inrijhoogte bedraagt circa 2,3 meter.

Garage
Er is een verouderde garage aanwezig van circa 6 x 4 meter welke is opgetrokken uit halfsteens muren. Op het dak liggen asbest vrije golfplaten. De vloer bestaat uit betontegels.

Tredmolen
Op het erf is ook een tredmolen uit 1992 aanwezig.

Voer- en kunstmestopslag
Er is een betonplaat aanwezig voor de opslag van ruwvoer. Tevens is er een voersilo’s van circa 8 ton.

Kavelpad
Er loopt een kavelpad het land in. De totale lengte bedraagt ruim 500 meter en 2,5 meter breed.

Erfverharding
Deze is voldoende aanwezig en bestaat grotendeels uit beton.

Vaste mestopslag
Er is een ommuurde vaste mestopslag aanwezig van circa 9 x 14 x 0,5 meter.

Landerijen
De huiskavel is ruim 8 hectare groot (exclusief circa 8.000 m2 erf en ondergrond. De huiskavel ligt achter en naast de boerderij en is prima ontsloten. Een perceel van bijna 1 hectare ligt voor de boerderij. De grond bestaat voornamelijk uit goede humusrijke zandgrond. De grond is omgeven door sloten en in gebruik als grasland.

De hoofd- en detailontwatering is goed. De egalisatie, omvang en vorm van de kavels is goed. De huiskavel is gedraineerd.

Zakelijk rechten
Voor zover verkoper bekend liggen er op 2 percelen opstalrecht t.b.v. Liander en de Tennet. Ook staat er een elektrische mast op het land en staat er een trafostation op het erf.

Erfdienstbaarheden
Volgens verkoper zijn er geen erfdienstbaarheden.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft het bedrijf een agrarische bestemming (zie bijlage). Het bouwperceel (bouwblok) biedt voldoende uitbreidingsmogelijkheden.

Milieuvergunningen
Het bedrijf valt momenteel onder het activiteitenbesluit. Op 31 augustus 1992 is er een Hinderwetvergunning afgegeven voor het in werking hebben van een paardenhouderij. In deze vergunning staan 63 paarden, 4 jonge paarden, 31 veulens en 3 hengsten genoemd.

 

Gecertificeerd makelaar en taxateur