Dijken, prima perceel grasland (verkocht)

Gelegen aan de openbare weg ligt deze mooie kavel grasland. De grond bestaat in de praktijk vooraan uit een knippige bovenlaag van circa 20 centimeter gevolgd door een veenpakket. Op circa 50 centimeter komt het 1e zand voor. Verderop in het perceel betreft het moerige zandgrond. Het perceel ligt in een overgangsgebied van veen naar zand. Het perceel heeft ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvorm is rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is.

Gecertificeerd makelaar en taxateur