Follega, diverse kavels grond (verkocht)

Middels inschrijving te koop: Diverse kavels landbouwgrond.

De percelen cultuurgrond liggen verdeeld in een aantal kavels. De huiskavel incl. erf bedraagt 20.27.42 hectare. De boerderij met een bepaalde hoeveelheid grond wordt hoogstwaarschijnlijk apart verkocht. De overblijvende kavel met nog 3 andere kavels van respectievelijk 18.82.35, 5.32.75 en 2.59.55 hectare worden hierbij aangeboden.  De grond bestaat uit goede en vruchtbare veengrond met een ruim voldoende teelaarde. De ontwatering van de meeste percelen gebeurd via greppels. De overwegend grote kavels zijn goed bewerkbaar. De kavels zijn niet gedraineerd.

De mogelijkheid bestaat om in te schrijven op de betreffende kavels. Inschrijfbiljet is mij Makelaardij Marten Groothof op te vragen. Biedingen dienen uiterlijk op donderdag 7 juli voor 12 uur binnen te zijn.

 

Gecertificeerd makelaar en taxateur