Follega, woonboerderij met diverse mogelijkheden (verkocht)

Omschrijving
Het betreft hier een (voormalig) melkveebedrijf gelegen aan de doorgaande weg te Follega. Naast de koprompboerderij is er nog een ligboxenstal uit 1994 en een  verouderde schuur aanwezig. Er is naast het agrarisch erf (ca 8.300 m2) bijna 19,3 hectare huiskavel aanwezig. Daarnaast zijn er nog een aantal veldkavels die vanaf de openbare weg te bereiken zijn.

Omgeving
Het bedrijf ligt in het zuiden van de Provincie Friesland, in het agrarische buitengebied van het dorp Follega wat ligt in de gemeente De Fryske Marren. Follega is een geliefd dorp om in te wonen vanwege de ligging direct nabij Lemmer (5 autominuten) en nabij de uitvalsweg richting de A6. Lemmer biedt een ruim aanbod aan winkels, scholen en diverse sportactiviteiten. Vanuit Follega zijn de grotere plaatsen Joure en Heerenveen eveneens goed bereikbaar en bezitten een ruim aanbod aan voorzieningen. De op korte afstand ligt de Follegasloot wat de verbinding is tussen het Tjeukemeer en de Groote Brekken. Tevens begint er in de buurt een schitterende wandelroute door het natuurgebied van ca. 7 kilometer, tot aan Lemmer.

Kadastrale gegevens

Gemeente Sectie Nummer bijz. Oppervlakte RvK lasten
Oosterzee O 119 OR 20,2742   457,52
Oosterzee O 28 18,8235 1519,98
Oosterzee O 58 5,3275  120,24
Oosterzee O 70 2,5955   58,56
Oosterzee O 113 water/OR 0,0100     0,23
Totaal eigendom 47,0307 2.156,53
Erf 0,8300 circa

Woongedeelte
De woonboerderij is van origine gebouwd in 1880. Na een brand van het achtergedeelte van de oude boerderij is deze in 1994 opnieuw opgetrokken. In 2002 is de fundering van de woning aangepast en verbeterd. De woning heeft een woonoppervlakte van circa 131 m2 en is opgetrokken uit steens muren. De woning heeft houten kozijnen en grotendeels enkel glas. De benedenverdieping heeft een betonnen vloer. De verdiepingsvloer is, uitgezonderd de badkamer, van hout.  De geïsoleerde kap (minimaal) is bedekt met nieuwe dakpannen. De woning heeft een inhoud van circa 400 m3 . De indeling is als volgt:

Begane grond:
Hal, woonkeuken (ca 20 m2), woonkamer (ca 18 m2), kelder, kantoortje, bijkeuken, badkamer, toilet en 2e bijkeuken.

Verdieping:
Overloop met 4 slaapkamers (1 met wastafel) en vaste kasten.

De beneden verdieping wordt verwarmd middels centrale verwarming (HR-combi 2015) en de woning is grotendeels voorzien van enkele beglazing en houten kozijnen. De woning is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Glasvezel ligt voor aan de weg.

Bedrijfsgebouwen 

Voormalig traditionele bedrijfsgedeelte.

De in 1994 opnieuw opgetrokken schuur is grotendeels in gebruik als paardenstalling en opslag. Er zitten 6 paardenboxen en nog 4 paardenplekken in schuur. De vloer bestaat uit beton. Het geheel is opgetrokken uit stalen spanten, houten gordingen en steens muren. Het dak is en gedekt met golfplaten. Via de schuur is er toegang tot de woning.

Ligboxenstal
Dit betreft een 1+2 rijïge stal met rooster vloer welke in 1994 in gebruik is genomen. De stal meet circa 40 bij 21 meter. Het spantwerk bestaat uit stalen spanten. De  zijmuren zijn opgetrokken uit halfsteens muren en de gevels zijn opgetrokken uit spouwmuur. De topgevels zijn van damwand. De stal heeft een nokhoogte van circa 6,90 meter en de goothoogte is circa 2,50 meter. De stal heeft circa 87 boxen (zwevend).  Het dak is bedekt met golfplaten. Tijdens de storm afgelopen februari zijn er enkele golfplaten van het dak gewaaid. Deze worden binnenkort of zijn inmiddels vervangen oor nieuwe golfplaten.

De ventilatie geschiedt door middel van een opening van de nok en zijgevel. Volgens de bouwtekening (zie bijlage) is de gehele stal onderkeldert (2 meter diep), hetgeen betekend dat er circa 1.200 m3 mestopslag aanwezig is.

De oude melkstal (2 maal 5 visgraat) is nog aanwezig evenals de melktank met een capaciteit van circa 4.000 of 5.000 kg.  Drinkwater wordt verkregen middels leidingwater.

Oude schuur
Op het erf staat nog een oude schuur met bitumen golfplaten. De staat en onderhoud van deze is matig.

Vaste mestopslag
Op het erf is een vaste mestopslag van circa 10 * 10 meter met zijwanden van circa 1 meter hoog.

Landerijen
De percelen cultuurgrond liggen verdeeld in een aantal veldkavels en een huiskavel. De huiskavel incl. erf bedraagt 20.27.42 hectare. Daarnaast zijn er nog 3 veldkavels van respectievelijk 18.82.35, 5.32.75 en 2.59.55 hectare.  De grond bestaat uit goede en vruchtbare veengrond met een ruim voldoende teelaarde. De ontwatering van de meeste percelen gebeurd via greppels. De overwegend grote kavels zijn goed bewerkbaar. De kavels zijn niet gedraineerd.

Herinrichtingsrente
Zie kadastrale gegevens. Eindjaar 2040.

Waterschapslasten
Deze bedragen 2022 circa € 100/ha.

Opstalrechten/zakelijke rechten
De percelen 119 en 113 zijn deels belast met een opstalrechten (Liander en Vitens). Er wordt een vergoeding ontvangen van € 242 per jaar i.v.m. de elektriciteitsmast die op een perceel 119 staat.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft het bedrijf een agrarische bestemming  (“agrarisch” – “agrarisch bedrijf”).  Geadviseerd wordt om als koper zelf ook het bestemmingsplan in te zien.

Milieuvergunningen
In 1993 is er een melding gedaan in het kader van het Besluit melkrundveehouderijen. Dit is gedaan voor het houden van 72 melk- en kalfkoeien en 20 st. jongvee. Dit is gelijktijdig gedaan met de bouw van de ligboxenstal. In de bijlage is een tekening van de stal te zien.

NB-vergunning
Deze is niet aanwezig.

Bodemverontreiniging
De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend.

Jachtrecht
Dit is verhuurd aan de heren Droger en Vos uit Rutten.

Overig

 • De boerderij en bijbehorende landerijen worden middels een (besloten) inschrijving te koop aangeboden.
 • Op maandag 20 en dinsdag 28 juni zijn er kijkdagen. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor een bezichtiging.
 • Serieuze belangstellenden kunnen op uiterlijk donderdag 7 juli tot 12.00 uur middels het biedingsformulier een bod doen op de diverse kavels.
 • Op het biedingsformulier staan de voorwaarden en de gunningsprocedure beschreven.
 • In de verkoopbrochure en op het biedingsformulier staan de diverse kavels beschreven.
 • De akte van levering dient te worden gepasseerd bij notariskantoor Hoekstra & Partners te Leeuwarden.
 • Het bedrijf en de landerijen liggen niet in een begrensd natuurgebied of beheersgebied.
 • Op de locatie ligt nog 1.024 kg (mogelijk 1.156 kg) stikstof. Deze hoeveelheid stikstof is bij niet agrarisch gebruik door koper, nog te verkopen. De stikstofscan is bij Makelaardij Marten Groothof op te vragen.
 • Verkoper zal een ouderdomsclausule en asbestclausule opnemen in de akte van levering.
 • Verkopers zijn geen bewoners van het onroerend goed en kunnen daarom niet de gebruikelijke garanties geven.
 • Wat betref het energielabel is er bij de aanvraag een label G uitgekomen.

Gecertificeerd makelaar en taxateur