Hemrik, percelen cultuurgrond (verkocht)

De percelen liggen aan de Bûtewei nabij De Hemrik. Het betreft hier allemaal percelen zandgrond met ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is. De percelen zijn gedraineerd. De grond is voor meerdere teelten geschikt.

Gecertificeerd makelaar en taxateur