Hoornsterzwaag, percelen cultuurgrond (verkocht)

Verkocht:  aantal mooie kavels cultuurgrond nabij Hoornsterzwaag. Het betreft een kavel van 11.88.80 hectare,  een kavel van 12.00.35 hectare en een kavel van circa 19 hectare. De grond bestaat uit vruchtbare zandgrond met voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is. De percelen zijn allemaal gedraineerd.

Gecertificeerd makelaar en taxateur