Koekange, melkveebedrijf annex woonboerderij (verkocht)

Middels inschrijving te koop (verkocht)
Het betreft een goed onderhouden modern melkveebedrijf op een schitterende locatie aan De Oshaarseweg 33 te Koekange.  Het bedrijf kan worden opgesplitst waardoor er een ruime woonboerderij ontstaat. Ook zou de locatie prima geschikt zijn voor andere doeleinden. Het bedrijf bestaat uit een ruime woning met ondergrond, aangebouwde schuur (1928), een zijvleugel aan de schuur (1982), vrijstaande schuur (1973), machineberging (1990), machineberging (2014), jongveestal (1972), ligboxenstal (1993-2008-2010), aanbouw ligboxenstal (2010) en een betonnen mestsilo (1987) en een sleufsilo welke zijn gelegen naast de ligboxenstal. Er is naast het agrarisch erf (ca 2,2 hectare) de mogelijkheid om ruim 11 hectare veldkavel (tegenover de boerderij) te kopen.

Omgeving
Het bedrijf ligt in het dorp Koekange wat ligt in de gemeente De Wolden. Het gebied kent een agrarisch karakter. De locatie ligt op circa 5 kilo­meter van Zuidwolde waar u terecht kunt voor allerlei boodschappen en voorzieningen. Hoogeveen ligt op circa 7 kilometer afstand.

Woongedeelte
De woning is gebouwd in circa 1928, in latere jaren zijn er verbeteringen/verbouwingen aan de woning aangebracht en is de woning gemoderniseerd.

De woning is gebouwd met steens muren. Deze zijn niet geïsoleerd De kozijnen zijn deels hout en deels kunststof kozijnen met isolatieglas. Het dak is in 2007 vernieuwd en opgebouwd met unidekplaten en met pannen gedekt. De afwerking van de dakgoten en boeiplanken is met kunststof gerealiseerd. De vloeren zijn van beton en er is vloerverwarming aanwezig. De woning wordt verwarmd middels een cv installatie van het merk Nefit HR Combi, bouwjaar van de ketel is ca. 2006. Op de begane grond ligt overwegend vloerverwarming op de verdieping wordt verwarmd met radiatoren. De woning is aangesloten op de reguliere nutsvoorzieningen.

Woongedeelte:
Indeling: entree, hal, bijkeuken, toilet, woonkamer, opkamer, trap naar de verdieping, keuken en een kelder.

Verdieping:
Overloop met 4 slaapkamers en een badkamer met douche, toilet en vaste wastafel, inbouwkasten en een zolder die bereikbaar is met een vlizotrap.

De woning is gefundeerd op het zand. De woning heeft een inhoud van circa 500 m3  en een vloer oppervlak van circa 155 m2. Het bedrijf is wel aangesloten op de gemeentelijke riolering en op glasvezel.

Stookhut
De stookhut is gebouwd in 1926. De stookhut is gebouwd met steens muren en halfsteens muren, de fundering is gemetseld. De vloer is van beton en het dak is bedekt met dakpannen. De afmeting is 5 m². In de stookhut staat nog een bronbemalingsinstallatie voor het drinkwater van de koeien.

Bedrijfsgebouwen

Schuur aan woning 1928
De schuur is gebouwd in 1928, uitgebreid met een aanbouw in 1982. Opgetrokken uit  steens muren, de aanbouw met spouwmuren tot ca 2 meter hoog en daarboven is de achtergevel afgetimmerd met damwandplaten met isolatie aan de binnenzijde. Overspanning met houtengebinten en de aanbouw met een vrije overspanning met ijzeren spanten. De schuur is toegankelijk via 3 loopdeuren en de aanbouw met een overheaddeur en een loopdeur. Het vloeroppervlak van de schuur is circa 231 m² en van de aanbouwschuur circa 196m². De fundering is gemetseld. De schuur is met asbestcementvrije platen bedekt met daaronder vliesdoek. De aanbouw schuur is bedekt met asbestcementvrije platen en de aanbouw is geïsoleerd met dupanel platen. Beide schuren hebben een betonnen vloer.

Op de aanbouw schuur liggen 60 panelen uit 2014 van het merk Shinetime XTP6-60 met een omvormer van het merk SAJ Sun trio tl 15K. De installatie heeft capaciteit van 15.000 Wattpiek.

Schuur 1972
De schuur is opgetrokken uit steensmuren en heeft houtengebinten als draagconstructie. De afmeting van de schuur is circa 14.70 x 9 m, de schuur is geïsoleerd met sandwichpanelen met golfplaatmotief en is toegankelijk met een loopdeur. De schuur is momenteel in gebruik voor jonge kalveren op roosters en in strohokken.

De vloeren zijn van beton en onder de roosters zit nog mestopslag van ca. 50 m³. Op het dak liggen geïsoleerde damwandprofielplaten.

Jongveestal
Deze stal is in 1980 gebouwd als varkensstal en is later omgebouwd tot een stal voor het huisvesten van 44 kalveren. De stal heeft een vrije overspanning en is geïsoleerd. De stal is toegankelijk met een overheaddeur en een loopdeur. De muren zijn gemetseld met spouwmuren, tot ca. 1.2 m hoog en daarboven windbreekgaas. De afmeting van deze stal is circa 11.55x20m. De inrichting is 1+1 met Engelse boxen en een zelfsluitend voerhek. Tevens is er in de jongveestal nog een strohok. De stal is onderkelderd met een mestopslag van ca. 150 m³. Op het dak liggen asbestcementvrije platen met aan de onderzijde dupanel.

Machine schuur 1
De schuur is gebouwd in 2014. De wanden zijn van damwand het is een vrije overspanning met stalen spanten met gordingen. Op het dak liggen asbestcementvrije golfplaten. De vloer is van beton. De spanten staan op poeren. Water en licht is aanwezig. De schuur is ingericht voor opslag en stalling van machines. Totale oppervlakte van de schuur is circa 128 m². schuur is aan drie zijden dicht.

Machine schuur 2
De schuur is gebouwd in 1987. De wanden zijn van damwand het is een vrije overspanning met stalen spanten met gordingen. Op het dak liggen abc vrije golfplaten. Als verharding zijn klinkers gebruikt. De spanten staan op poeren. Dit gedeelte van de schuur is ingericht voor opslag en stalling van machines. Deze loods heeft een totale oppervlakte van circa 112 m². De schuur is aan drie zijden dicht.

Ligboxenstal
De ligboxenstal is oorspronkelijk gebouwd in 1993, uitgebreid in 2008 en aangebouwd in 2010. De zijwanden zijn tot circa 1 meter als halfsteensmuren gemetseld, de kopgevels zijn tot circa 2,5 meter gemetseld als spouwmuren met daarboven damwandprofielplaat.

De hoogte van de nok van de stal is ongeveer 8 meter en het nieuwe gedeelte is circa 11 meter hoog. De goothoogte is circa 3,5 meter. De ligboxenstal is toegankelijk met brede schuifdeuren en overheaddeuren. Het vloeroppervlak van de schuur is circa 2300 m². De ligboxenstal is niet volledig onderkelderd. De mestopslagcapaciteit is ca. 2500 m³. De mestputten zijn deels gemetseld in 1993 en in de andere bouwjaren van opgebouwd uit gestort beton. Ten behoeve van de stalventilatie is boven de gemetselde zijwanden ventilatie gordijn bevestigd. Deze gordijnen zijn deels handbediend en deels automatisch.

De fundering van de stal betreft deels gestorte betonfundering en deels gemetseld. Het ligboxengedeelte is ingericht met 264 zwevende boxen, een zelfsluitend voerhek, een opdrijfhek, strohokken, 6 waterdrinkbakken en 2 sneldrinkers. De watervoorziening is met een rondpompsysteem en deels met een enkel systeem. De inrichting is 0+6+1 met 208 GVE boxen en 56 jongvee boxen en 2x strohok. De boxen zijn bekleed met rubber. In de stal zijn 7 krachtvoerboxen aanwezig. De stal is met asbestcementvrije platen bedekt. De nok ventilatie is deels met een oversteek nok en deels met een open nok.

Melkstal (de Laval)
De melkstal is een 2×9 stands zij aan zij melkstal van 2008. De melkstal is uitgerust met automatische afname en met melkmeting. De vloer is afgewerkt met rubbermatten, de melkstal is niet geïsoleerd.

Melksilo/machinekamer
De melktank van 2004 is een staande silo tank van Mueller met een inhoud van 15.000 liter, met warmteterugwinning. De machinekamer zit naast de melkstal.

Bouwkavel
Deze bestaat uit tuin, erf en ondergrond, bos en een perceeltje weiland. Voor en naast de woning is een tuin. De landerijen zijn bereikbaar via de openbare weg. De gezamenlijke oppervlakte van de kavel wordt geschat op circa 2,2 hectare.

Landerijen
De veldkavel bestaat uit kavels prima zandgrond met voldoende bovengrond. Volgens de grondkaarten betreft het HN23 Veldpodzolgronden lemig fijnzand. De percelen zijn niet gedraineerd.

Bos
Het perceeltje bos is bestemd als permanent bos.

Herinrichtingsrente
De herinrichtingsrente die verschuldigd is heeft als eind jaar 2036.

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan Beheers verordening gemeente De Wolden, vastgesteld op 31 oktober 2013, is de bestemming thans enkel bestemming Agrarisch – agrarisch bedrijf en waarde Archeologie. Het perceel De Wijk K 1027, achter de boerderij heeft de Bestemming Zandwinning en is vastgesteld in het Bestemmingsplan Zandwinning Traandijk op 5 april 2018. Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl. Geadviseerd wordt om als koper zelf ook het bestemmingsplan in te zien.

Omgevingsvisie
Dit betreft de Provinciale Structuurvisie.

NB-vergunning
In december 2012 is er een NB-vergunning verstrekt voor het houden van 268 GVE en 122 stuks jongvee jonger dan twee jaar.

Overig

  • Grond achter de ligboxenstal blijft eigendom verkoper. Verkoper verleent recht van pad (erfdienstbaarheid) over een strook grond achter de stal (circa 10 meter diep) om de ligboxenstal vanaf de achterkant ook als in- en uitgang te kunnen gebruiken. Er mogen door koper geen objecten op deze grond worden geplaatst/geparkeerd. Op de tekening in de bijlage is deze strook in het groen aangegeven.
  • Verkoper behoudt zich het recht op uitsplitsing van de koopsom voor.
  • Verkoper zal een asbest- en ouderdomsclausule opnemen in de akte van levering.
  • Wat betref het energielabel is er bij de aanvraag een label D uitgekomen.
  • Verkoop is exclusief bulken, silo’s, kalverdrinkautomaat, iglo’s, mestrobot, werkbank.
  • Verkoper heeft zelf niet in de boerderij gewoond en kan derhalve ook niet de gebruikelijke garanties geven.

Inschrijving
Verkoper heeft besloten om een onderhandse inschrijving te organiseren. Dit onder de volgende voorwaarden:

Open Huis
Er is de mogelijkheid om de boerderij te bezichtigen. Dit kan op afspraak op 23 april van 13.30 uur tot 16.00 uur en op 30 april van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Inschrijving
Alle belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk maandag 10 mei 2021 (16.00 uur) een schriftelijk bod (kan per email) uit te brengen. Dit kan middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier en voorwaarden (op te vragen bij de makelaar). De verkoper houdt zich het recht van gunning voor.
De definitieve gunning zal plaats vinden uiterlijk maandag 17 mei 2021 aan het einde van de middag.

Kavels
Er kan worden ingeschreven op elke afzonderlijke kavels apart, maar er kan ook worden ingeschreven op het geheel. De kavels zijn als volgt verdeeld:

  • Kavel A betreft de boerderij met erf en gebouwen op circa 2,5 hectare (eventuele afwijking in de oppervlakte geeft geen recht op vergoeding).
  • Kavel B betreft de percelen 426 en 427 groot tezamen 11.07.40 hectare.

Gunning
Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse het hoogste bod te zijn. Het is mogelijk, dat iemand met een lager bod, echter zonder ontbindende voorwaarden, toch het beste bod heeft omdat de hogere bieder met een ontbindende voorwaarde biedt. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod.

Aanvaarding
Kavel A kan op zijn vroegst eind augustus 2021 worden aanvaard. De kavels cultuurgrond zijn te aanvaarden per 1 januari 2022.

 

Gecertificeerd makelaar en taxateur