Luxwoude, woonboerderij met percelen weiland (verkocht)

Omschrijving
Het betreft hier een woonboerderij (voormalig veebedrijf) gelegen aan de doorgaande weg te Luxwoude. Naast de woonboerderij met erf en ondergrond (ca 3.375 m2) is er nog circa 5.45.60 hectare grasland (huiskavel) aanwezig.

Omgeving
De woonboerderij ligt redelijk centraal in de Provincie Friesland, in het agrarische buitengebied van het dorp Luxwoude wat ligt in de gemeente Opsterland. Het dorp ligt vlak langs de snelweg de A7 tussen Gorredijk en Heerenveen en is bereikbaar vanaf Tijnje, Gorredijk en Tjalleberd. Zowel Gorredijk als Heerenveen bieden een ruim aanbod aan winkels, scholen en diverse sportactiviteiten. Op korte afstand ligt het natuurgebied “De Deelen” waar je heerlijk kunt wandelen en wanneer er ijs ligt is het er prachtig schaatsen.

Kadastrale gegevens

Gemeente Sectie Nummer bijz. Oppervlakte
Langezwaag G 213 2,616
Langezwaag G 214 erf 0,3270
Langezwaag G 215 2,8400
Langezwaag G 651 0,0105
Totaal eigendom 5,7935
Erf 0,3375
Totaal cultuurgrond 5,4560

 Woongedeelte
De woonboerderij is in de perioden 1988-1990 herbouwd na een brand. De woning heeft een woonoppervlakte (woongedeelte) van circa 111 m2 (bron gemeente Opsterland) en is opgetrokken uit spouwmuren. De woning heeft houten kozijnen en grotendeels dubbel glas. De benedenverdieping heeft een betonnen vloer. De verdiepingsvloer is van hout.  De geïsoleerde kap (isolatieplaten) is bedekt met dakpannen. De woning heeft een inhoud van circa 260 m3 . De indeling is als volgt:

Begane grond:
Hal met meterkast, toilet en trapopgang, woonkeuken/kamer (ca 33,5 m2),  bijkeuken, inloopkast  en toegang naar het achterliggende “bedrijfsgedeelte”.

Verdieping:
Overloop met 2 slaapkamers, douche en inloopkast.

De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (HR-combi). De woning is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering en waarschijnlijk ook niet op het glasvezelnet. 

Voormalig traditionele bedrijfsgedeelte
Het achterhuis is grotendeels in gebruik als paardenstalling en opslag. Er zitten 5 paardenboxen en een zadelkamer. De vloer bestaat uit beton. Het geheel is opgetrokken uit deels een stalen constructie en deels houten spantwerk, houten gordingen en spouwmuren. Het dak is waarschijnlijk gedekt met asbestgolfplaten?

Oude schuur
Op het erf staat nog een oude houten schuur met asbestgolfplaten. De staat en onderhoud van deze schuur is slecht.

Landerijen
De percelen cultuurgrond liggen achter en naast de boerderij en vormen een huiskavel van de boerderij. De huiskavel incl. erf bedraagt 5.79.35 hectare.  De grond bestaat voornamelijk uit goede en vruchtbare zandgrond met een ruim voldoende teelaarde. Achter in de kavel kan ook wat veengrond voorkomen. De ontwatering van de meeste percelen gebeurd via greppels. De overwegend grote kavels zijn goed bewerkbaar. De kavels zijn niet gedraineerd.

Op het 1e perceel achter de boerderij is een paardenbak gesitueerd. Mogelijk kunnen hier in onderling overleg afspraken over worden gemaakt.

Herinrichtingsrente
N.v.t.

Waterschapslasten
Deze bedragen voor wat betreft erf en gebouwen voor 2023 circa € 402. De lasten voor de agrarische grond zullen rond de € 110/ha uitkomen.

Opstalrechten/zakelijke rechten
Deze zijn op de kadastrale uittreksels niet gesignaleerd.

Erfdienstbaarheden
Er zijn verkopers geen erfdienstbaarheden bekend.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft de woonboerderij een “woonbestemming” en de percelen cultuurgrond een “agrarische bestemming”.  Geadviseerd wordt om als koper zelf ook het bestemmingsplan in te zien.

Overig

  • De boerderij en bijbehorende landerijen worden middels een (besloten) inschrijving te koop aangeboden in 5 kavels.
  • Op vrijdag 1 september en woensdag 6 september zijn er kijkmiddagen. Serieuze belangstellenden kunnen op uiterlijk vrijdag 8 september 2023 tot 12.00 uur middels het biedingsformulier een bod doen op de diverse kavels.
  • Op het biedingsformulier staan de voorwaarden en de gunningsprocedure beschreven.
  • De akte van levering dient te worden gepasseerd bij notariskantoor “Van Dijk Notariaat” te Gorredijk.
  • Het woonboerderij en landerijen liggen niet in een begrensd natuurgebied of beheersgebied.
  • Verkoper zal een ouderdomsclausule en asbestclausule opnemen in de akte van levering (boerderij is volgens de gemeente van 1990 ).
  • Verkopers zijn geen bewoners van het onroerend goed en kunnen daarom niet de gebruikelijke garanties geven.
  • Wat betref het energielabel is er bij de aanvraag een label C uitgekomen.

Gecertificeerd makelaar en taxateur