Mantgum, 5.16.25 hectare kleigrond (verkocht)

Algemeen

Verkoper biedt hierbij per inschrijving aan 3 (kadastrale) percelen cultuurgrond gelegen aan de Mantgumer Vaart  welke worden aangeboden als 1 kavel. Het betreft hier percelen kleigrond. De kavels zijn niet gedraineerd. De afwatering is geregeld middels greppels. De percelen zijn alle 3 ontsloten via de openbare weg waardoor de bereikbaarheid goed is.

 Kadastrale gegevens

Gemeente Sectie Nummer bijz. Oppervlakte
Jorwerd G 1457 2,4055
Jorwerd G 1460 1,6015
Jorwerd G 1461 1,1555
Totaal 5,1625

 

Erfdienstbaarheden

Volgens opdrachtgevers zijn er geen erfdienstbaarheden van toepassing. Wel is er een schouwpad.

 Zakelijk recht

Volgens opdrachtgever zijn er geen zakelijk rechten gevestigd.

Planologische bestemming

Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft de grond een agrarische bestemming met waarde archeologie (zie bijlage).  

 Bodemverontreiniging

De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend.

 Beheer

Volgens opdrachtgever doet het perceel niet mee aan natuurbeheer.

Jachtrecht

Het jachtrecht is niet verhuurd.

 Ruilverkavelingslasten

N.v.t.

Inschrijving

  • De landerijen worden dan middels een (besloten) inschrijving te koop aangeboden.
  • Belangstellenden kunnen alleen bieden op het geheel (5.15.25 ha).
  • Serieuze belangstellenden kunnen op uiterlijk donderdag 25 april tot 12.00 uur middels het biedingsformulier een bod doen.
  • Op het biedingsformulier staan de voorwaarden en de gunningsprocedure beschreven.

  Richtprijs

De richtprijs betreft € 72.500,– per hectare k.k.

Overig 

  • Verkopers wensen middels een kettingbeding/kwalitatieve verplichting een meerwaarde clausule op te nemen voor 25 jaar na dato aktepassering. De strekking van dit beding is dat de meerwaarde boven de dan geldende agrarische waarde voor 50% tegemoet komt aan de huidige verkoper of zijn rechtsopvolgers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marten.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Gecertificeerd makelaar en taxateur