Molkwerum, net melkveebedrijf op ruim 43 ha (verkocht)

Omschrijving
Het betreft een goed onderhouden melkveebedrijf op een mooie locatie aan De Noardermar 13 te Molkwerum. Het bedrijf bestaat uit een ruime nette bedrijfswoning met doorgang naar de garage. Daarnaast is er een ligboxenstal, een jongveestal en een machineberging. Er is naast het agrarisch erf (ca 0,8 hectare) circa 40 hectare cultuurgrond aanwezig en circa 2,5 hectare natuurgrond. De meeste grond ligt rondom de boerderij en is via het erf of de openbare weg bereikbaar. Daarnaast is er een veldkavel van circa 5,5 hectare welke op ongeveer 2 kilometer afstand van de boerderij ligt en ontsloten is aan de openbare weg.

Het bedrijf ligt in het zuidwesten van Friesland, in het buitengebied van het dorp Molkwerum wat ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Molkwerum is een klein dorp met een aantal verenigingen (toneel, biljarten, jeugd). Het gebied kent een agrarisch karakter. Het bedrijf ligt op circa 2 kilometer van Stavoren en 5 kilo­meter van Koudum waar u terecht kunt voor allerlei boodschappen en voorzieningen.

Kadastrale gegevens

Gemeente Sectie Nummer bijz. Oppervlakte
Koudum M 460 OR 3,173
Koudum M 573 OR 1,4853
Koudum M 574 OR 0,8596
Staveren C 11 natuur 1,5018
Staveren C 12 natuur 0,1302
Staveren C 13 1,7752
Staveren C 14 2,4240
Staveren C 15 OR/ZR 5,6538
Staveren C 22 3,5744
Staveren C 23 1,8947
Staveren C 24 2,8236
Staveren C 30 3,5081
Staveren C 56 natuur 0,0439
Staveren C 57 erf 0,8527
Staveren C 58 OR/ZR 4,0482
Staveren C 63 OR/ZR 1,3858
Staveren C 64 OR/ZR 1,5310
Staveren C 66 dls. natuur 1,0671
Staveren C 396 1,6607
Staveren C 398 3,7264
Totaal eigendom 43,1195
erf woning 0,1000 circa
Agr. erf 0,7000 circa
natuur 2,5000 circa
Cultuurgrond 39,8195

Woongedeelte
De woning is in 2003 gebouwd en heeft een woonoppervlakte van circa 161 m2 en overige inpandige ruimte van circa 39 m2 en is opgetrokken uit geïsoleerde spouwmuren en een geïsoleerde vloer. De woning heeft kunststofkozijnen en voorzien van thermopane beglazing. De beneden- en verdiepingsvloer is van beton (geïsoleerd) en de  woning heeft een geïsoleerde kap en is bedekt met pannen. De woning heeft een inhoud van circa 728 m3 . De indeling is als volgt:

Begane grond:
Hal, woonkeuken (keukenblok uit 2015) (ca 21 m2)  met diverse inbouwapparatuur, woonkamer (ca 30 m2),  trapopgang, kantoor, kelder, toilet, bijkeuken en toegang tot de garage.

Bovenverdieping:
Overloop met 4 slaapkamers (alle 4 circa 14 m2), badkamer, toilet en kast met daarin de cv.

Vliering:
Bereikbaar middels vlizotrap.

De gehele woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (HR-combi Nefit Ecomline 2003) waarbij de benedenverdieping vloerverwarming heeft. De overige ruimten worden verwarmd middels radiatoren. Het bedrijf is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering (septictank van 6 m3) en er is wel glasvezel aanwezig. Er is een propaangastank aanwezig voor de gasvoorziening (1.600 liter).

Garage:
Deze is circa 3,5 bij 7 meter groot en opgetrokken uit spouwmuur en voorzien van een elektrische deur en verwarming.

Bedrijfsgebouwen

Ligboxenstal. Dit betreft een deels 2+2 en deels 1+1 rijïge stal met rooster vloer die van origine in 1979 is gebouwd en in 2000 is verlengd. De oorspronkelijke stal meet circa 30 bij 20 meter en de verlenging van 2000 meet circa 22 bij 16 meter. Het spantwerk bestaat uit houten gelijmde spanten (oude gedeelte) en stalen spanten (nieuwe gedeelte). De gevel is  opgetrokken uit een spouwmuur met een topgevel van damwandplaten. De zijgevels bestaan deels uit windbreekgaas met zeil en halfsteens muur. De stal heeft een nokhoogte circa 5,5 meter en de goothoogte is circa 2,10. De stal heeft circa 73 GVE-boxen (zwevend met koematras), 20 jongveeboxen en 2 strohokken.  Het dak is deels bedekt met asbestgolfplaten (oude gedeelte) en deels met gewone golfplaten. Er is in totaal circa 800 m3 mestopslag onder deze stal. Ook staan er 2 krachtvoerstations en een centrale vlotterbak.

De melkstal bestaat uit een 2 maal 5 visgraat van DeLaval uit 1999 met automatische afname en meetglazen. Er is een eigen melktank (2002) met een capaciteit van 7.000 kg met voorkoeler.  Drinkwater wordt verkregen middels leidingwater. In het tanklokaal staat een huurboiler van 200 liter.

Jongveestal
Dit betreft een stal welke is gebouwd in 2013. De stal meet circa 22 bij 13 meter. Het spantwerk bestaat uit stalen spanten en houten gordingen. De muren zijn  opgetrokken uit prefab betonelementen met sierstrip en deels windbreekgaas. De topgevels zijn van damwand en steen. De stal heeft een nokhoogte circa 5,8 meter en de goothoogte is circa 2,8. De stal heeft circa 19 JVE-boxen, 4 strohokken en ruimte voor de nuka’s en opslagmogelijkheden.  Het dak is bedekt met sandwichpanelen. Er is circa 400 m3 mestopslag onder deze stal.

Machineberging
De machineberging heeft een afmeting van circa 11 x 26 meter. De berging is omkleed met  damwand. Het dak is bedekt met golfplaten. Vloer is deels van beton en deels van betonklinkers. In de berging bevindt zich nog de voormalige autogarage en een magazijn met werkplaats.

Voer- en kunstmestopslag
Er zijn 5 sleufsilo’s met de volgende afmetingen:

  • Twee sleufsilo’s van circa 8 * 34 * 1,5 meter.
  • Twee sleufsilo’s van circa 5 * 12 * 1,1 meter.
  • Een sleufsilo van circa 6 * 34 * 1,50 meter.

Daarnaast is er een voersilo met een capaciteit van 16 M3 en een kunstmestsilo met een capaciteit van 10 m3.

Mestsilo
Op het erf staat een betonnen mestsilo met een capaciteit van 600 m3. In 2022 is er nog een nieuw dak op gekomen.

Dieselolietank
Deze dubbelwandige tank is gekeurd en heeft een capaciteit van 2.500 kg.

Zonnepanelen
Op het dak van de ligboxenstal liggen 90 zonnepanelen uit 2012. Deze hebben een opbrengend vermogen van circa 26.500 KWh.

Landerijen
Rondom de boerderij ligt circa 34 hectare cultuurgrond (excl. circa 0,8 hectare erf en ondergrond). De ontsluiting is via het erf of via de openbare weg. Op afstand ligt nog circa 5,5 hectare en er is nog circa 2,5 hectare natuurgrond aanwezig. De grond bestaat uit goede en vruchtbare zavelige kleigrond (17-23% afslibbaar) met een ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De kavels hebben grotendeels een hoge PH en zijn kalkrijk. De overwegend grote kavels zijn goed bewerkbaar. Alle grond is gedraineerd (8-12 meter).

Bestemmingsplan
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft het bedrijf een agrarische bestemming (enkelbestemming “agrarisch” en dubbel bestemming “waarde archeologie 2” en “waarde landschapverkaveling”) en een kleine 2,5 hectare heeft de bestemming “natuur”. Geadviseerd wordt om als koper zelf ook het bestemmingsplan in te zien.

Milieuvergunningen
Volgens opdrachtgever valt het bedrijf onder het Besluit Landbouw en Milieubeheer. Wat betreft de vergunde aantallen stuks vee valt het bedrijf terug op 1978. Er waren toen 62 melkkoeien vergunt en 30 stuks jongvee. Vergunningen zijn op te vragen bij de makelaar en natuurlijk bij de gemeente.

NB-vergunning
Het bedrijf heeft geen NB vergunning en is ook geen PAS-melder.

Gecertificeerd makelaar en taxateur