Nieuwehorne (aangekocht namens opdrachtgevers)

Melkveebedrijf, staande en gelegen aan de Schoterlandseweg 3 te Nieuwehorne, bestaande uit monumentale en gemoderniseerde woning met aangebouwde schuur (Saksische boerderij), ligboxenstal (144 stuks GVE), jongveestal (40 stuks jongvee), werktuigenberging en kuilvoeropslag.

Gecertificeerd makelaar en taxateur