Oudehorne, 10.92.20 ha grasland (verkocht)

Verkopers bieden hierbij 10.92.20 hectare cultuurgrond aan. Het betreffen kwalitatief prima percelen zandgrond met ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvormen zijn rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid prima is. Toegang van de percelen is via de 8e Wijk. percelen zijn ook geschikt als bouwland. De mogelijkheid bestaat ook om de percelen in erfpacht te nemen.

Voor meer informatie over de (erfpacht)voorwaarden, vraagprijs e.d. kunt u contact opnemen met Marten.

Gecertificeerd makelaar en taxateur