Rotstergaast, percelen cultuurgrond (verkocht)

Het betreft hier een mooie kavel van ruim 25,5 hectare deels veengrond en deels zandgrond aan. De percelen hebben ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is.

Gecertificeerd makelaar en taxateur