Rotstergaast, percelen cultuurgrond (verkocht)

Verkoper biedt hierbij per inschrijving aan 10 kadastrale percelen cultuurgrond aan welke worden aangeboden in 4 kavels. Het betreft hier percelen deels vruchtbare zandgrond met voldoende humusrijke bovengrond en deels percelen veengrond. De kavels zijn niet gedraineerd. De percelen zijn ontsloten via de openbare weg waardoor de bereikbaarheid goed is. Op kavel A bevindt zich een gekeurd mestbassin met een capaciteit van 1.200 m3, welke is inbegrepen bij de aangeboden kavel.

Kadastrale gegevens

Sint Johannesga F 461 2,986
Sint Johannesga F 462 1,4440
Sint Johannesga F 536 4,0470
Sint Johannesga F 537 5,5790
Sint Johannesga F 538 4,2060
Sint Johannesga F 539 2,3870
Sint Johannesga F 540 2,8860
Sint Johannesga F 554 1,9310
Sint Johannesga F 555 1,8650
Sint Johannesga F 1105 2,0770
29,408

Kavels waarop ingeschreven kan worden:

  • Kavel A nummers 554, 555 en 1105, groot 5.87.30 hectare.
  • Kavel B nummers 536, 537 en 538, groot 13.83.20 hectare.
  • Kavel C nummers 539 en 540, groot 5.27.30 hectare.
  • Kavel D nummers 461 en 462, groot 4.43.00 hectare.

Erfdienstbaarheden

Volgens opdrachtgevers zijn er geen erfdienstbaarheden van toepassing. Wel is er een schouwpad. 

Zakelijk recht

Volgens opdrachtgever zijn er geen zakelijk rechten gevestigd.

Planologische bestemming

Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft de grond een agrarische bestemming (zie bijlage).   

Bodemverontreiniging

De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend. 

Beheer

Volgens opdrachtgever doet het perceel niet mee aan natuurbeheer.

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Reitsma uit Burgum.

Ruilverkavelingslasten

N.v.t.

Inschrijving

  • De landerijen worden dan middels een (besloten) inschrijving te koop aangeboden.
  • Belangstellenden kunnen bieden op de kavels afzonderlijk, maar ook op het geheel.
  • Serieuze belangstellenden kunnen op uiterlijk donderdag 21 september tot 12.00 uur. middels het biedingsformulier een bod doen op de diverse kavels.
  • Op het biedingsformulier staan de voorwaarden en de gunningsprocedure beschreven.

Richtprijs

De richtprijs betreft € 55.000,– per hectare k.k.

Overig

Indien kavel A en C aan verschillende personen wordt gegund zal verkoper het kadaster opdracht geven om de kadastrale grens tussen de percelen aan te geven. Indien dit afwijkt met de feitelijke grens zal in overleg met partijen de nieuwe grens worden bepaald. Over en ondermaat wordt verrekend. Tevens zal er in overleg met koper een dam in kavel C worden aangelegd.

 

Gecertificeerd makelaar en taxateur