Rottum, percelen cultuurgrond (verkocht)

Het betreft hier een mooie kavel van ruim 21,5 hectare deels veengrond en deels zandgrond. Doordat in het verleden een aantal percelen zijn diep geploegd is er zand omhoog gehaald waardoor een aantal percelen geschikt zijn om mais op te verbouwen. De percelen hebben ruim voldoende teelaarde en grotendeels een goede ontwatering. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is. Circa 4 hectare is gedraineerd. Door de 1e kavel vanaf de Oude Postweg (perceel 1466) loopt een verhard pad om de achterliggende percelen te bereiken.

Gecertificeerd makelaar en taxateur