Ryptsjerk, Binnendijk 70 (verkocht)

Omschrijving
Middels inschrijving te koop: op deze prachtige zicht locatie staat karakteristieke kop-romp boerderij gebouwd van origine voor 1900. De gebouwen bestaan o.a. uit een  koprompboerderij, voormalige kippenstal,  voormalige varkensstal, machineberging, garage en overige aanhorigheden. Op dit moment wordt de boerderij als woonboerderij gebruikt. De boerderij is ook erg geschikt voor liefhebbers van (klein) vee en/of wonen en werken aan huis. Er is naast het erf (ca 4.400 m2), circa 1,38 hectare grond (grasland) in eigendom.

Omgeving
De woonboerderij ligt in de lintbebouwing van Ryptsjerk. Rijperkerk (officieel, Fries: Ryptsjerk) is een dorp in de gemeente Tietjerksteradeel (provincie Friesland). Het ligt ten noordoosten van Leeuwarden, tussen de N355 en Trijnwouden. In 2019 telde het dorp 765 inwoners. Bij Rijperkerk ligt ook het recreatiegebied de Groote Wielen. Samen met de dorpen Giekerk, Oudkerk, Oenkerk, Roodkerk en Molenend, op de zandrug Trijnwouden. Door het dorp stroomt de Rijperkerkstervaart. In het nabij gelegen Giekerk zijn alle primaire voorzieningen aanwezig.

Kadastrale gegevens:

Gemeente Sectie Nummer bijz. Oppervlakte
Hardegarijp H 1628 1.02.60
Hardegarijp H 2156 0.80.13
 
Totaal eigendom 1.82.73

Woongedeelte
De woonboerderij is van origine gebouwd in de 19e eeuw en daarna deels verbouwd en gemoderniseerd. De woning is opgetrokken uit steens muren en deels van binnenuit geisoleerd zijn. De vloeren zijn grotendeels van hout en deels van beton. De met asbest beschoten kap is bedekt met pannen. Het woongedeelte heeft een gebruiksoppervlakte van circa 115 m2 en een inhoud van circa 350 m3 (bron gemeente). De indeling is als volgt:

Begane grond:
Woonkeuken (circa 32 m2), hal, woonkamer (circa 24 m2),  2 slaapkamers (circa 12,5 en 17 m2),  kelder, toilet en  douche. Vanuit de keuken is er toegang naar het bedrijfsgedeelte.

Bovenverdieping:
Dit is een open lege ruimte. Wel is de CV-ketel er gesitueerd.

De centrale verwarming betreft een HR-combi uit 2013. De woning heeft grotendeels dubbele beglazing en  houten kozijnen. De woning is aangesloten op de gemeentelijke riolering. TV kan worden gekeken via de kabel. 

Traditionele bedrijfsgedeelte
Deze ruime nette schuur is opgetrokken uit steens muren en houten gebinten. De muren zijn aan de buitenkant bekleed met gepotdekseld hout hetgeen een mooie warme uitstraling geeft. Het dak is voorzien van bitumenplaten en is riet onderschoten.  De vloeroppervlakte bedraagt circa 145 m2 is. Deze ruimte zou ook prima bij de woning kunnen worden aangetrokken.

Tuinhuisje/overkapping
Op de tuin staat een mooie nette houten overkapping waar het zomers prima vertoeven is.

Kippenschuur
Deze voormalige kippenstal is gebouwd omstreeks 1973. De stal meet circa 10 bij 52 meter (circa 520 m2)  en is opgebouwd uit houten wanden welke met damwand zijn bekleed en worden gedragen door houten spanten. Op het dak liggen nieuwe golfplaten (2017).  De hoogte van de nok van de stal is circa 4 meter en de goothoogte is circa 2 meter. De stal heeft een betonnen vloer wordt momenteel gebruikt als caravanstalling.

Werktuigenberging
Er is een machinebergingen uit circa 1975 aanwezig van circa 5 x 10 meter welke is opgetrokken uit houten wanden en omkleed met damwand. Op het dak liggen bitumen platen.

Voormalig varkensstal
Deze stal is van circa 1962 en meet circa 8 bij 16 meter. De nokhoogte is circa 4,5 meter en de goothoogte is circa 2 meter. De stal is opgebouwd uit stenen spouwmuren en houten spantwerk. Op het dak liggen golfplaten. De stal wordt momenteel gebruikt als opslag/berging.

Erfverharding
Deze is voldoende aanwezig en bestaat grotendeels uit beton en betonklinkers.

Landerijen
De perceeltjes huiskavel liggen achter de boerderij. De grond bestaat uit goede humusrijke zandgrond. De grond is in gebruik als grasland.

Waterschapslasten
Deze bedroegen in 2019 circa € 415.

Zakelijk rechten
Volgens de kadastrale uittreksels zijn er geen zakelijke rechten. Echter staat er wel een trafohokje van Liander op het erf.

Erfdienstbaarheden
Volgens verkoper zijn er geen erfdienstbaarheden.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft het bedrijf een agrarische bestemming (zie bijlage). Het bouwperceel (bouwblok) biedt voldoende uitbreidingsmogelijkheden. De gemeente beoordeeld de locatie betreffende de WOZ als woonboerderij.

Milieuvergunningen
Volgens de gemeente mogen er 250 stuks volwassen schapen incl. lammeren tot 45 kg. op de locatie worden gehouden. Verkoopster is reeds vanaf 2014 bezig met de verkoop van ammoniak van de destijds aanwezige melkkoeien. Deze procedure loopt nog steeds. Mocht de procedure niet lukken en de ammoniak vervalt weer op de locatie dan wenst verkoopster de medewerking van koper om de betreffende ammoniak alsnog via de mogelijke nieuwe wet- en regelgeving te kunnen verkopen. Kosten van deze procedure zijn voor verkoopster.

Bodemverontreiniging
De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend.

Inschrijving
Verkoper heeft besloten om een onderhandse inschrijving te organiseren. Dit onder de volgende voorwaarden:

  • Open Huis
    Er is de mogelijkheid om de woonboerderij te bezichtigen. Dit kan op dinsdag 6 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdagmiddag 13 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur.
  • Inschrijving: Alle belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk donderdag 22 oktober 2020 (16.00 uur) een schriftelijk bod (kan per email) uit te brengen. Dit kan middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier en voorwaarden (op te vragen bij de makelaar). De verkoper houdt zich het recht van gunning voor.
    De definitieve gunning zal plaats vinden uiterlijk maandag 26 oktober 2020 aan het einde van de middag.

Gunning
Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse het hoogste bod te zijn. Het is mogelijk, dat iemand met een lager bod, echter zonder ontbindende voorwaarden, toch het beste bod heeft omdat de hogere bieder met een ontbindende voorwaarde biedt. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod.

  • I.v.m. de corona maatregelen verzoeken we belangstellenden zich aan te melden bij Makelaardij Marten Groothof. Daarnaast wordt een ieder verzocht de 1,5 meter in acht te nemen en met niet meer dan 2 personen te komen bezichtigen. Bij gezondheidsklachten adviseren wij u om niet te komen. Belangstellenden die komen kijken zijn zelf verantwoordelijk en komen op eigen risico. Zowel verkoper als verkopend makelaar zijn niet aansprakelijk voor het gedrag van derden.

Belasting en kosten
Overdrachtsbelasting, notariskosten en overige kosten (behoudens de bemiddelingskosten van Makelaardij Marten Groothof) komen ten laste van de koper. Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom gesteld dient te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Aanvaarding en levering
In overleg.

Prijs
De richtprijs bedraagt € 400.000.

Inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Makelaardij Marten Groothof te Lippenhuizen.

Gecertificeerd makelaar en taxateur