Spannum, melkveebedrijf (verkocht)

Omschrijving
Het betreft een courant melkveebedrijf op een mooie locatie (oude terp) aan de Bonkwerterreed 4 te Spannum. De locatie is echter ook als jongveebedrijf (2e locatie) te koop met circa 18 hectare grond in eigendom. De gebouwen bestaan o.a. uit een kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal,  werktuigenberging en overige aanhorigheden.

Het agrarisch erf is circa 1,27 hectare groot. De mogelijkheid bestaat om ruim 38 hectare huiskavel (momenteel in pacht (ASR), maar kan ook in eigendom worden verkregen) en ruim 18 hectare erfpacht (veldkavels) van 2 kerken (Spannum en Winsum) erbij te verwerven. Daarnaast kan het bedrijf “Going Concern” worden overgenomen.

Omgeving
Het bedrijf ligt in het buitengebied van Spannum. Spannum ligt op ca. 7 kilometer afstand van Franeker waar u voor alle voorzieningen terecht kunt. Spannum heeft een lagere school en een korfbal, jeu de boule, kaats- en toneelvereniging en een Nederlands Hervormde kerk.

Woongedeelte
De ruim en nette opgezette woongedeelte is van origine gebouwd in 1860 en in de loop der jaren gemoderniseerd. De woning is opgetrokken uit steens muren die van binnenuit deels zijn geisoleerd. De vloeren zijn van hout. De hout beschoten kap (in 2012 en 2016 deels vernieuwd en van binnen uit geisoleerd) is bedekt met pannen. De woning heeft volgens de BAG een gebruiksoppervlakte van circa 175 m2 en een inhoud van circa 460 m3 (bron: gemeente). De indeling is als volgt:

Begane grond:
Hal, woonkeuken (circa 40 m2), woonkamer (circa 30 m2), 2 slaapkamers (ca 20 en 15 m2),  kantoorkast, badkamer en toilet.

Bovenverdieping:
Ruime overloop met 2 ruime slaapkamers (ca 12, en 16 m2) en een ruime berging.

Het keukenblok en de badkamer zijn in  2015 vernieuwd. De centrale verwarming is olie gestookt. De elektrische installatie van de woning en het tanklokaal is in 2012 vernieuwd. De woning heeft grotendeels dubbele beglazing. Kozijnen zijn van hout. Het bedrijf is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. TV kan worden gekeken via de schotel.

Bedrijfsgebouwen
Traditionele bedrijfsgedeelte met zijbeuk. Deze ruime schuur is opgetrokken uit steens muren en houten gebinten. De schuur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het stallen van het jongvee. Ook zijn er een aantal paardenboxen gesitueerd. Het dak is deels bedekt met pannen en deels met asbestplaten. Ook is het dak riet onderschoten. Er zijn 3 putten van elk 30 m3 mestopslag.

Ligboxenstal
Deze (2+2) stal is gebouwd in 1980 en verlengd in 1997 en 2011. De stal meet nu circa 25 bij 65 meter. In 2011 zijn de roosters vervangen door plaatroosters en tevens zijn de boxen vervangen. Deze bestaan nu uit zwevende boxen met rubbermatten. De capaciteit bedraagt momenteel circa 144 GVE boxen (220*112 en 220*115) en 36 jongveeboxen. Voor in de stal is een strohok van circa 8 bij 8 meter gerealiseerd. De hoogte van de nok van de stal is circa 7 meter en de goothoogte is circa 2,1 meter. Er wordt gemolken met in een 2 maal 8 zij aan zij melkstal met automatische afname en voerautomaten van Westfalia die in 2006 compleet gerenoveerd is. In het tanklokaal staat een eigentank van 10.000 kg. met voorkoeler. Drinkwater wordt verkregen via een hydrofoor (well mate). Er zijn 4 krachtvoerboxen, 2 ventilatoren en een koeborstel aanwezig.  De stal wordt gedragen door gelijmde houten spanten, de zijmuren zijn halfsteens en de gevels zijn steens. Tevens is er aan de zijkanten windbreekgaas aangebracht. Aan de voor- en achterkant bevinden zich schuifdeuren met een royale lichtinlaat. Op het dak liggen voor 2/3 deel asbest golfplaten. De mestopslag van de stal bedraagt circa 2.100 m3. De putten van de oorspronkelijke stal zijn van kalkzandsteen, de kelders in de verlenging hebben betonnen wanden.

Werktuigenberging
Er is een machinebergingen uit 2000 aanwezig van circa 15 x 20 meter welke is opgetrokken uit stalen spanten en omkleed met damwand. Op het dak liggen asbest vrije golfplaten. De vloer bestaat uit gebroken puin. De nokhoogte is circa 6 meter en de inrijhoogte bedraagt circa 4 meter.

Voer- en kunstmestopslag
Er zijn 4 sleufsilo’s aanwezig. 2 van 8,5 * 40 * 2 en 1 van 11 * 60 * 1,10 en 1 van 8,5 * 33 * 1,10. Vervolgens zijn er nog 2 kleine sleufsilo’s voor bijproducten en opslag vaste mest (6 * 10 meter). Tevens zijn er 4 voersilo’s van circa 16, 10, 6 en 5 ton en is er een kunstmestsilo met een inhoud van circa 10 ton.

Mestkelder
Er is nog een ouderwetse gierkelder aanwezig met een capaciteit van circa 220 m3.

Kavelpad
Er loopt een kavelpad het land in. De totale lengte bedraagt circa 500 meter en 3 meter breed. Pad is aangelegd in 1996 en 2016.

Landerijen
De huiskavel is in totaal bijna 57 hectare groot (exclusief circa 1,27 hectare erf en ondergrond). De huiskavel ligt achter en voor de boerderij en is prima ontsloten. De grond bestaat voornamelijk uit goede knippige poldervaaggronden (zware kleigrond, zie ook bodemkaart), met een bovenlaag van 15 tot 40 cm klei of zaveldek. Richting de “Kubaarderhoek” ligt kalkarme poldervaaggrond, wat ook wel wordt aangeduid als “klei” met zandige ondergrond. Deze grond is beter doorlatend. De hoofd- en detailontwatering is goed. De egalisatie, omvang en vorm van de kavels is goed. Alle percelen zijn gedraineerd. Op minder dan een kilometer liggen 2 veldkavels van in totaal ruim 18 hectare. Betreft ook zware kleigrond. Middels een erfdienstbaarheid zijn deze kavels te bereiken.

Fosfaatrechten
De gemiddelde dieraantallen op 2 juli 2015 bedroegen 115,7 GVE en 49 stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 56 stuks ouder dan 1 jaar. De totale toegewezen kilo’s bedragen 6.569 kg.

Herinrichtingsrente
Er wordt jaarlijks € 2.160,65 aan herinrichtingsrente betaald met als eindjaar 2027.

Zakelijk recht
Voor zover verkoper bekend zijn er geen opstalrechten of soortgelijk op de eigen grond aanwezig. Op de percelen Baard, F, 782, 783 en 785 zit een opstalrecht t.b.v. Vitens.

Erfdienstbaarheden
• Erfpachtperceel Baard nummer 91 heeft recht van pad over Baard 94.
• Over het erf loopt een recht van pad ten behoeve van Bonkwerterreed 3.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft het bedrijf een agrarische bestemming met daarbij de opmerking Cultuurhistorie 1 (zie bijlage). Het bouwperceel (bouwblok) biedt voldoende uitbreidingsmogelijkheden.

Milieuvergunningen
Het bedrijf valt onder het besluit landbouw milieubeheer. Op 20 mei 2011 is er een melding gedaan van  110 GVE en 100 stuks jongvee.

NB-vergunning
In juni 2018 is er een NB-vergunning verleent voor het houden van 150 GVE, 70 stuks jongvee en 3 paarden.

Gecertificeerd makelaar en taxateur